Strona główna

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający
się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których została udostępniona informacja publiczna.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Jarosławiu, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68), publikuje Biuletyn Informacji Publicznej jako integralną cześć oficjalnego serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje tego dokumentu:
  • Opublikował: Małgorzata Głogowska-Jucha (28.01.2022 10:37)
  • Ostatnia modyfikacja: brak
  • Liczba wyświetleń: 6 158