Miejskie Przedszkole nr 1 w Jarosławiu > Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • rejestr wychowanków na podstawie wniosków o przyjęcie do placówki,
 • rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,
 • rejestr pracowniczych książeczek zdrowia,
 • rejestr ewidencji czasu pracy pracowników,
 • ewidencja kartotek żywieniowych,
 • ewidencja – budżet,
 • rejestr pieczęci,
 • rejestr wypadków,
 • rejestr umów – zlecenie,
 • rejestr emerytów,
 • rejestr urlopów,
 • rejestr podwyżek i nagród,
 • rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych,
 • dokumentacja wymagana przez kuratorium oświaty,
 • dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia i księgowość,
 • dokumentacja BHP i p.poż.
Szczegółowe informacje tego dokumentu:
 • Wytworzył: Małgorzata Głogowska-Jucha
 • Opublikował: Małgorzata Głogowska-Jucha (29.01.2022 10:25)
 • Ostatnia modyfikacja: brak
 • Liczba wyświetleń: 131